Member Login

เลขที่สมาชิก

รหัสผ่าน

Reset Password

วิธีการล๊อคอิน

กรอก "เลขที่สมาชิก" ซึ่งสามารถดูได้จากช่อง "รหัสลูกค้า" ในใบกำกับภาษีของท่าน

กรอก "รหัสผ่าน" โดยท่านสามารถใช้ "เลขที่เอกสาร" จากใบกำกับภาษีสินค้าที่ท่านซื้อ นำมากรอกเป็นรหัสผ่านในการล๊อคอินเข้าเว็บไซต์ในครั้งแรกของท่านได้

กด "Login" เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์